VALUTA d.o.o.

Revizijska družba

O nas

V revizijski družbi VALUTA d.o.o. opravljamo delo predvsem na področju revizije in poslovnega svetovanja na manjših kot tudi večjih projektih s področja revizije ali svetovanja. Delo vodi pooblaščena revizorka: Aleksandra Adorjan ob pomoči več revizorjev asistentov. V kolikor je potrebno lahko vključimo v naše storitve tudi strokovnjake z različnih področij (davčne svetovalce, cenilce, pravnike in druge) s ciljem celovitega obravnavanja zadev in uspešnega zaključevanja dogovorjenih storitev.

Kontakti:

Aleksandra Adorjan
pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, direktorica
e-pošta: aleksandra.adorjan@valuta.si

Tinka Dai
pomočnica pooblaščenega revizorja
e-pošta: tinka.dai@valuta.si

Anja Firbas
asistentka v reviziji
e-pošta: anja.firbas@valuta.si

Petra Kocijan
poslovna sekretarka
e-pošta: info@valuta.si

Naše storitve

Naše storitve s področja revidiranja

 • revizije letnih računovodskih izkazov

 • revizije povezane s statusnimi spremembami

 • revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov

 • revizije poslovanja (performance audit)

 • revidiranje v postopkih prisilnih poravnav

 • revidiranje segmentov poslovanja

 • opravljanje dogovorjenih postopkov preveritve odloženih prispevkov

 • Izdelava poročila o ugotovitvah v zvezi z izjavo poslovodstva dolžnika po 236. členu ZFPPIPP

 • Revizije projektov (VI. in VII. Okvirni evropski program)

 • Razni preiskovalni posli

 • Notranje revidiranje (outsorsing)

 • Ovrednotenje sistema notranjih kontrol in uvajanje notranje revizije

 • Preizkušanje računovodskih izkazov (review)

Svetovalne storitve

 • svetovalne storitve s področja računovodstva

 • davčno svetovanje

 • svetovanje s področja statusnih sprememb pri spojitvah, oddelitvah

 • dokapitalizacijah, ustanavljanju novih družb in drugo

 • v postopkih prisilnih poravnav – izdelava načrta finančne reorganizacije

 • pri prodajah ali nakupih podjetij

 • ter v vseh drugih primerih, ko potrebujete nasvet ali pomoč ustreznih strokovnjakov

Kontakt

Informacije

Valuta d.o.o.

Slovenska ulica 39

Maribor,  2000

Pridobite navodila

Delovni čas

Ponedeljek 07:00 - 15:00

Torek 07:00 - 15:00

Sreda 07:00 - 15:00

Četrtek 07:00 - 15:00

Petek 07:00 - 15:00

Pišite nam